Opdrachtgevers

Werk en Waarde heeft opdrachten uitgevoerd voor onder andere

 • Abbott
 • Arcadis
 • Atos
 • BAM-NBM infra
 • BAM Materieel
 • Belastingdienst
 • De Brouwerij
 • Buyways
 • CE Delft
 • COA
 • College voor Zorgverzekeringen
 • De Meent groep
 • Deventer Ziekenhuis
 • DLV
 • DPD
 • DSM
 • EIB
 • Ericsson Telecommunicatie BV
 • FCI
 • Fortis Bank
 • Gemeente Assen
 • Gemeente Bergen
 • Gemeente Cuijk
 • Gemeente Deventer
 • Gemeente Gennep
 • Gemeente Gouda
 • Gemeente ’s Hertogenbosch
 • Gemeente Hilversum
 • Gemeente Raalte
 • Gemeente Tiel
 • GGZ
 • Grontmij
 • Hogeschool Avans
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Maastricht
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Humanitas
 • Infotec
 • IND
 • KEMA
 • KRO
 • Logica CMG
 • Medisch Spectrum Twente
 • Ministerie van FinanciĆ«n
 • Ministerie van LNV
 • Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
 • Ministerie van VROM
 • Neth. Space Office
 • NMI
 • Nuon Energy
 • OHRA
 • Philips
 • Politie Nederland
 • Pro Rail
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Overijssel
 • Raad voor Cultuur
 • RIBW Arnhem -Veluwe
 • Q-Delft
 • Rechtbank, o.a. Zwolle – Lelystad
 • Saxion Hogeschool
 • Spaarbeleg
 • Stichting Michaelshoeve Overkempe
 • Stichting Wel.kom
 • Trivire
 • TU Delft
 • Unilever
 • UWV Apeldoorn, Deventer, Zwolle, Zutphen e.a.
 • Verschillende middelbare en lagere scholen, architectenbureaus, ingenieursbureaus, IT-bureaus en andere kleinere dienstverlenende bedrijven (vanwege de privacy worden die niet met name genoemd)
 • Verschillende directeuren
 • Zorgcombinatie Noorderboog