Voor wie

Wat voor cliënten heeft Werk en Waarde?

Werk en Waarde heeft een grote variëteit aan cliënten. Van geschoold op LBO-niveau tot universitair en meer. Van ambachtelijke baan tot directeur. Wat hen kenmerkt, is hun veeleisendheid en eigenzinnigheid. En hun intelligentie en creativiteit (al vinden ze dat zelf vaak niets bijzonders). Ze zijn niet snel tevreden, niet over henzelf, en niet over hun coach.

Velen hebben het gevoel niet helemaal in deze wereld met haar structuren te passen. Niet helemaal gezien en begrepen te worden. Niet te weten wat hun richting is en waar hun leven om gaat. Niet in het gemiddelde te passen. Mijn boek Uitzonderlijk Talent gaat daar uitgebreid op in.

Werk en Waarde heeft veel hoogbegaafden als cliënt. Speciaal voor deze doelgroep is er nog weinig aanbod. Over de specifieke expertise van Werk en Waarde kan je lezen in de verschillende artikelen.

Bij Werk en Waarde kan je maatwerk verwachten. Het gaat over jouw situatie en jouw verhaal, en de onderliggende verlangens en diepere levensthema’s. En hoe je van daaruit je leven verder vorm en richting kan geven. In ruil daarvoor vraag ik (behalve mijn honorarium) moed. Moed om je situatie onder ogen te zien zoals die is. Moed om afstand te durven nemen van gestolde opvattingen of typeringen.

Veel van die opvattingen zijn zo vanzelfsprekend dat je ze haast niet ziet. En dat geldt ook vaak voor je sterkste kanten en de dingen die je als vanzelf en met plezier doet.

In de praktijk blijken veel elders beproefde begeleidingsmethoden voor mijn cliënten te beperkend te zijn en weinig toegevoegde waarde te hebben. Voor mijn eigen manier van werken, haak ik bij minder geijkte methoden aan. In 2005 ontdekte ik, dat mijn natuurlijke manier van begeleiden veel overeenkomsten heeft met die van Psychosynthese. Elementen daarvan heb ik de afgelopen tijd geleidelijk bewuster in het coachingsproces betrokken (parallel aan mijn opleiding bij het Instituut voor Psychosynthese, waarvan ik in 2011 alle onderdelen heb afgerond, op mijn eigen wijze, zonder diploma). daarnaast maak ik veel gebruik van intuïtieve technieken en methoden uit de biografie-kunde. Een fantastische ontdekking in 2011 was de Vlaamse kerntalentenanalyse, de enige analysemethode die hoogbegaafdheid aankan. Ik gebruik deze nu als basis voor mijn werk en heb de rest van mijn aanbod opnieuw gerangschikt.

Hoogbegaafden

Herken je nogal wat van de volgende eigenschappen?
Dan heb je misschien wel een aanzienlijk meer dan ‘normale ‘intelligentie… en ben je wellicht, zoals dat heet, hoogbegaafd.

  • Durf je je minder goed te uiten, omdat je al van kind af aan de ervaring hebt dat ‘onbevangen uiten’, jezelf laten zien, leidt tot sociale uitsluiting?
  • Voel je je geremd bij het profileren van talenten of interesses in je werk, tussen je collega’s
  • Staan er zoveel (loopbaan)wegen voor je open, dat het lastig is om keuzen te maken?
  • Kan je heel veel verschillende dingen?
  • Denk je ‘het’ altijd beter te weten dan anderen? Heb je ‘altijd’ gelijk?
  • Vind je het lastig om leiding te ontvangen van mensen die minder slim zijn dan jij?
  • Vind je dat je weinig waardering krijgt voor je inspanningen op je werk?
  • Vind je het moeilijk om in lastige situaties je verstand los te laten en je gevoel te laten spreken?

Als je op veel van deze vragen ‘ja’ zegt is er een grote kans dat je hoogbegaafd bent én dat dit aspect aandacht behoeft in de verdere ontwikkeling van je loopbaan. Dat laatste is lang niet voor alle hoogbegaafden het geval. Velen van hen hebben al een leuke baan: ze hebben een geschikte omgeving of een geschikte functie voor zichzelf gevonden of gecreëerd.

Links over hoofdbegaafdheid

Waardevolle cursussen, die ik regelmatig aanbeveel in trajecten

Nuttige links voor cliënten

Prachtig filmpje met getekende samenvatting van Sir Ken Robinson over de makke van ons (19e eeuwse) onderwijssysteem. Waarin authentiek zijn en creatief zijn wordt afgeleerd en ADHD wordt gecreeerd. Zoek bij youtube op RSA animate – Changing Education Paradigms. Of kijk op www.thersa.org.

Natuur werkt is een pagina van Judith Zadoks. Zij geeft mooi geïllustreerde boeken uit die te maken hebben met de werking van natuur voor de mens, o.a. in coaching. Zij organiseert regelmatig leuke studiedagen tegen redelijke kosten. Haar site geeft ook een goed overzicht van wat er op dit gebied aan cursussen aangeboden wordt.

Coach Miranda Apeldoorn verzamelt op haar site ditiszinvol.nl nuttige tips voor freelancers en zzp-ers en organiseert regelmatig laagdrempelige ontmoetingen in de regio Deventer.

Patrick Roozemond schreef voor startende ondernemers het praktische boek ‘Start vanuit je hart’, dat je gratis kan downloaden.

Opdrachtgevers

Werk en Waarde heeft weinig vaste opdrachtgevers, want vreemde vogels komen in een organisatie niet geregeld voor. Het eerste contact wordt meestal gelegd door de cliënt zelf. Nu Werk en Waarde al meer dan 15 jaar bestaat, komt het wel steeds vaker voor dat een opdracht binnenkomt via een oud-cliënt die een medewerker doorverwijst. Door grote drukte is deze lijst niet actueel, maar geeft wel een indruk van de breedheid van opdrachtgevers.