KernTalentenanalyse

Het eerste assessment dat hoogbegaafden aankan

Voor hoogbegaafden en andere vreemde vogels werken de gangbare assessmentmethoden vaak niet goed. In België is in de afgelopen 20 jaar iets heel bijzonders ontwikkeld: Een heldere professionele analyse op basis van je voorkeuren in je kindertijd (4-12 jaar). Dit leidt tot een profiel met een grote voorspellende waarde, dat je hele leven geldig is. Het vertelt je wat je sterke KernTalenten zijn: samen vormen deze je aard, je potentieel en je ‘goesting’.

Ik heb de KernTalentenopleiding begin 2012 gevolgd bij Danielle Krekels. In 2013 heb ik de vervolgopleiding voltooid en sindsdien ben ik ook KernTalententrainer.

Uiteraard pas ik mijn kennis en ervaring met hoogbegaafden toe in deze analyse. Vaak hebben zij op een inventievere of ongebruikelijke manier met speelgoed gespeeld. Dat betekent dat een activiteit soms op een andere plek in de methode thuishoort dan gebruikelijk, en dus ook bij een ander KernTalent. Een kundige begeleiding van een analist is nodig om tot kloppende uitkomsten te komen.

Voor welke vragen biedt deze methode nieuwe inzichten?

Voorbeelden van vragen waarop een analyse helder zicht geeft

 • Is deze baan interessant genoeg voor me? Of interessant te maken?
 • Wat maakt dat deze functie belastend voor me is? Kan ik daar iets aan doen?
 • Wat is mijn natuurlijke manier van leidinggeven? Ben ik er wel geschikt voor?
 • Hoe kan ik het beste een eigen bedrijf opzetten?
 • Hoe vertel ik anderen hoe ik in elkaar zit?
 • Ik vind bijna alles leuk, wat moet ik gaan doen?
 • Waar moet ik op letten om burn-out of bore-out te voorkomen?

Hoe werken KernTalenten?

Op basis van een systematische inventarisatie van de voorkeuren van het ‘onbevangen kind’, worden de scores op 23 verschillende KernTalenten bepaald. KernTalenten zijn steeds een combinatie van de aard, het ontwikkelingsvermogen en ‘goesting’.

Het uiteindelijke resultaat is drieledig:

 • Wat dient een functie te bevatten om gemotiveerd te blijven?
 • Welke aspecten moet ik vermijden om burn-out te voorkomen?
 • Welke schijnbare tegenstrijdigheden in mijn karakter hebben een gebruiksaanwijzing nodig voor anderen?

Met de KernTalenten kunnen we de menselijkheid, de zachte kant, meetbaar maken en daarmee toegankelijk maken. Degenen die mij kennen, weten dat ik zoiets niet snel zeg.

Wat voegen KernTalenten toe aan de methoden die er al zijn?

De KernTalentenanalyse is volledig uit de interviewpraktijk ontwikkeld (>10.000 diepte-interviews!) en is daarom merkbaar nauwkeuriger dan andere methoden. Er worden veel meer verschillende factoren onderscheiden dan gebruikelijk. Er wordt niet voortgebouwd op de -steeds herhaalde maar nooit bewezen- persoonlijkheidstypen van Jung. Daardoor verkrijgen ook ‘minder gemiddelde’ mensen een resultaat, waar zij zich goed in herkennen en waar ze direct iets mee kunnen. Niet alleen voor nu, maar voor de rest van hun leven, zowel in werk als privé. Met het KernTalentenverslag kan men zelfstandig bepalen welke functies wel en niet passend zijn.

Welke voordelen heeft de analyse in de praktijk?

Je zal merken dat het invullen van de lijsten leuke herinneringen en plezier oproept. We vragen namelijk uitsluitend naar wat iemand als jong, onbevangen kind, voor de puberteit, graag deed.

Wat zijn de nadelen van de KernTalenten?

De inventarisatie kent slechts één nadeel: zij is haast even complex en divers als het leven zelf, en dient daarom deskundig toegepast en geïnterpreteerd te worden. Het is redelijk veel werk en het vraagt intensieve aandacht. De resultaten zijn er dan ook naar, deze springen met kop en schouders boven andere methoden uit.

Er zijn enkele specifieke aspecten die geen onderdeel van de methode uitmaken, omdat deze niet een-op-een met de kindertijd samenhangen; we kunnen deze zelf aan het advies toevoegen als dat voor de casus van belang is (denk b.v. aan talen- en computerkennis). De KernTalenten hebben voor leidinggevenden en P&O-ers soms enige introductie nodig, omdat het voor Nederland vrij nieuw is en het taalgebruik uit een andere cultuur komt.

Wanneer is een volledige, klassieke analyse aanbevolen?

Bijvoorbeeld als je als kind duidelijk op een andere manier speelde dan andere kinderen, ook als je van nature creatief bent of eigenzinnig. En ook als je het gevoel hebt dat je nu veel of bijzonder talent hebt, maar het op de een of andere manier lastig uit de verf komt. Dan kan er sprake zijn van ‘levensparadoxen’, combinaties van KernTalenten, die pas na diepgaand inzicht begrepen kunnen worden en kunnen worden ingezet. Ook een volledig loopbaantraject gaat het snelst van start met een klassieke KernTalentenanalyse.
Prijzen: vijf opties, oplopend in intensiteit, diepgang en maatwerk.

Enkele reacties van cliënten: “Griezelig juist” “Alsof je DNA van jezelf aan het lezen bent” “Ik wou dat ik dit 20 jaar eerder geweten had”

Weet je nog niet zeker of de KernTalentenanalyse de beste start voor jou is? Vraag dan een probleem-analyse aan, zeker als er veel verschillende factoren in jouw situatie spelen. Een KernTalentenanalyse wordt verder verdiept als er een probleem-analyse aan voorafgaat. Of mail je vraag en ik mail of bel je terug.

Tarieven KernTalentenanalyse vanaf 1 november 2019

Vijf opties, oplopend in toegevoegde waarde en intensiteit

 1. Een KernTalentenontdekking onder mijn begeleiding, je scores worden dan persoonlijk gecheckt en de resultaten ter plekke toegelicht en in eerste dimensie geduid. Je krijgt het standaard-computerverslag mee. De kosten bedragen € 495 (particulieren inclusief BTW, organisaties exclusief BTW). Dit is bedoeld als eerste kennismaking met de methode en jouw uitslag. Hier kan een betaald vervolggesprek aan toegevoegd worden om de uitslag nader te duiden (na ca. 3 weken). Het is helaas niet mogelijk om de ontdekking later alsnog uit te breiden naar een klassieke analyse zonder dubbel werk.
  .
 2. Een klassieke, volledige KernTalentenanalyse met persoonlijke, op maat geschreven, diepgaande rapportage van circa 25 pagina’s (in vlot lopend Nederlands). Deze optie kost € 1600 inclusief BTW voor particulieren en € 1800 exclusief BTW voor organisaties. Deze optie is alleen in uitzonderlijke gevallen aanbevolen. Meestal geven optie 3 en 4 aanzienlijk meer waarde.
  .
 3. Een klassieke, zeer uitgebreide KernTalentenanalyse voor particulieren en ZZP, inclusief:
  – Telefonische afstemming doelen en verwachtingen
  – diepte-interview (ca 4 uur)
  – visuele toelichting aan de hand van de nieuwe KernTalentenkaarten
  – boek ‘Uitzonderlijk Talent’ of Beken(d) Talent (D. Krekels)
  – persoonlijke, op maat geschreven, diepgaande rapportage van circa 30 pagina’s (in vlot lopend Nederlands).
  – een toekomstgericht, strategisch gesprek (2 uur, 4 weken later) naar aanleiding van het rapport.
  .
  Ook schijnbare tegenstrijdigheden (levensparadoxen) kunnen benoemd worden; dit geeft bijzonder veel inzicht! Je leert zowel je burn-out- als je bore-out-risico kennen en je leert hoe je toekomstige functies kan toetsen aan je KernTalenten, inclusief verbeteropties. Ook het opzetten van een eigen bedrijf kunnen we toetsen. Je krijgt eerst een concept-rapport; met jouw vragen en opmerkingen kan ik het nog verder verfijnen. Een bijlage met mogelijke ontwikkelingspaden als vervolg op de analyse wordt ingevoegd. Dit alles vormt samen een mini-loopbaantraject.Kosten: € 1790 inclusief btw voor particulieren, € 1790 excl btw voor zzp. We houden de administratie zo beperkt mogelijk. Het conceptrapport wordt verzonden nadat de factuur betaald wordt.
  .
 4. Een klassieke, zeer uitgebreide KernTalentenanalyse (via werkgever). Dit is inclusief:
  – telefonische afstemming doelen en verwachtingen
  – afstemming met werkgever over doelen (mail of telefoon)
  – diepte-interview (ca 4 uur)
  – visuele toelichting aan de hand van de nieuwe KernTalentenkaarten
  – persoonlijke, op maat geschreven, diepgaande rapportage van circa 30 pagina’s (in vlot lopend Nederlands).
  – een toekomstgericht, strategisch gesprek (2 uur, 4 weken later) naar aanleiding van het rapport.
  – managementversie van het rapport
  – extra exemplaar ‘Uitzonderlijk Talent’ voor werkgever
  – afstemming inkoopvoorwaarden (indien nodig), opstellen zakelijke factuur
  – 30 dagen betalingstermijn factuur
  – opstellen vervolgplan coaching of re-integratie (indien gewenst).
  .
  Ook schijnbare tegenstrijdigheden (levensparadoxen) kunnen benoemd worden; dit geeft bijzonder veel inzicht! Je leert zowel je burn-out- als je bore-out-risico kennen en je leert hoe je toekomstige functies kan toetsen aan je KernTalenten, inclusief verbeteropties. Ook het opzetten van een eigen bedrijf kunnen we toetsen. Je krijgt eerst een concept-rapport; met jouw vragen en opmerkingen kan ik het nog verder verfijnen. Een bijlage met mogelijke ontwikkelingspaden als vervolg op de analyse wordt ingevoegd. Dit alles vormt samen een mini-loopbaantraject en is ook zeer geschikt als basis voor bijvoorbeeld een re-integratietraject.Kosten: € 1970 exclusief btw voor werkgevers, en voor mensen met een opleidings- of reintegratiebudget.
  .
 5. Aanvulling op optie 4, met toelichting conclusies rapport en bespreken van passende vervolgstappen bij werkgever (1,5 tot 2 uur), inclusief kort voor- en nagesprek met cliënt. Dit extra gesprek kost € 600 exclusief btw, of € 500 exclusief btw in regio Vorden / Neede.

De genoemde bedragen zijn inclusief licentiekosten. Van het klassieke verslag krijg je eerst een concept-versie, dat je kan voorzien van vragen, opmerkingen of aanvullingen. Deze gebruik ik om het verslag verder te verbeteren of te verduidelijken. Zo ontstaat er een heel persoonlijk verslag van circa 30 pagina’s, dat speciaal voor jou en jouw situatie en vragen geschreven is in vlot leesbaar en toegankelijk Nederlands.