Kerntalentenanalyse

Het eerste assessment dat hoogbegaafden aankan

Voor hoogbegaafden en andere vreemde vogels werken de gangbare assessmentmethoden vaak niet goed. In België is in de afgelopen dertig jaar iets heel bijzonders ontwikkeld: Een heldere professionele analyse op basis van je voorkeuren in je kindertijd (4-12 jaar). Dit leidt tot een profiel met een grote voorspellende waarde, dat je hele leven geldig is. Het vertelt je wat je sterke KernTalenten zijn: samen vormen deze je aard, je potentieel en je ‘goesting’.

Ik heb de kerntalentenopleiding begin 2012 gevolgd bij Danielle Krekels. In 2013 heb ik de vervolgopleiding voltooid en sindsdien ben ik ook kerntalententrainer. Ik heb ongeveer veertig analisten opgeleid. Inmiddels wordt de opleiding door collega’s gegeven.

Uiteraard pas ik mijn kennis en ervaring met (zeer) hoogbegaafden toe in deze analyse. Vaak hebben zij op een inventievere of ongebruikelijke manier met speelgoed gespeeld. Dat betekent dat een activiteit soms op een andere plek in de methode thuishoort dan gebruikelijk, en dus ook bij een ander kerntalent. Een kundige begeleiding van een analist is nodig om tot kloppende uitkomsten te komen. Ook maak ik aanzienlijk meer nuance in de uitkomsten dan gebruikelijk is. Vooral bij zeer hoogbegaafden maakt dit echt een verschil.

Voor welke vragen biedt deze methode nieuwe inzichten?

Voorbeelden van vragen waarop een analyse helder zicht geeft

 • Is deze baan interessant genoeg voor me? Of interessant te maken?
 • Wat maakt dat deze functie belastend voor me is? Kan ik daar iets aan doen?
 • Wat is mijn natuurlijke manier van leidinggeven? Ben ik er wel geschikt voor?
 • Hoe kan ik het beste een eigen bedrijf opzetten?
 • Hoe vertel ik anderen hoe ik in elkaar zit?
 • Ik vind bijna alles leuk, wat moet ik gaan doen?
 • Waar moet ik op letten om burn-out of bore-out te voorkomen?

Hoe werken kerntalenten?

Op basis van een systematische inventarisatie van de voorkeuren van het ‘onbevangen kind’, worden de scores op 23 verschillende kerntalenten bepaald. Kerntalenten zijn steeds een combinatie van de aard, het ontwikkelingsvermogen en ‘goesting’.

Het uiteindelijke resultaat is drieledig:

 • Wat dient een functie te bevatten om gemotiveerd te blijven?
 • Welke aspecten moet ik vermijden om burn-out te voorkomen?
 • Welke schijnbare tegenstrijdigheden in mijn karakter hebben een gebruiksaanwijzing nodig voor anderen?

Met de kerntalenten kunnen we de menselijkheid, de zachte kant, meetbaar maken en daarmee toegankelijk maken. Degenen die mij kennen, weten dat ik zoiets niet snel zeg.

Wat voegen kerntalenten toe aan de methoden die er al zijn?

De kerntalentenanalyse is volledig uit de interviewpraktijk ontwikkeld (>10.000 diepte-interviews!) en is daarom merkbaar nauwkeuriger dan andere methoden. Er worden veel meer verschillende factoren onderscheiden dan gebruikelijk. Er wordt niet voortgebouwd op de -steeds herhaalde maar nooit bewezen- persoonlijkheidstypen van Jung. Daardoor verkrijgen ook ‘minder gemiddelde’ mensen een resultaat, waar zij zich goed in herkennen en waar ze direct iets mee kunnen. Niet alleen voor nu, maar voor de rest van hun leven, zowel in werk als privé. Met het kerntalentenrapport kan men zelfstandig bepalen welke functies wel en niet passend zijn. Bovendien kan je nagaan in hoeverre ze passend te maken zijn en hoe je dat kan aanpakken.

Welke voordelen heeft de analyse in de praktijk?

Je zal merken dat het invullen van de lijsten leuke herinneringen en plezier oproept. We vragen namelijk uitsluitend naar wat iemand als jong, onbevangen kind, voor de puberteit, graag deed. Het door mij persoonlijke geschreven rapport is haast altijd zo herkenbaar (voor veel cliënten voor het eerst in hun leven na verschillende andere onderzoeken) dat het ook direct aanzet tot actie.

Wat zijn de nadelen van de kerntalenten?

De inventarisatie kent slechts één nadeel: zij is haast even complex en divers als het leven zelf, en dient daarom deskundig toegepast en geïnterpreteerd te worden. Het is (in de uitgebreide, klassieke vorm) veel werk en het vraagt intensieve aandacht. De resultaten zijn er dan ook naar, deze springen met kop en schouders boven andere methoden uit.

Er zijn enkele specifieke aspecten die geen onderdeel van de methode uitmaken, omdat deze niet een-op-een met de kindertijd samenhangen; we kunnen deze zelf aan het advies toevoegen als dat voor de casus van belang is (denk b.v. aan talen- en computerkennis). De kerntalenten hebben voor leidinggevenden en P&O-ers soms enige introductie nodig, omdat het voor Nederland vrij nieuw is en het taalgebruik uit een andere cultuur komt.

Wanneer is een volledige, klassieke analyse aanbevolen?

Bijvoorbeeld als je als kind duidelijk op een andere manier speelde dan andere kinderen, ook als je van nature creatief bent of eigenzinnig. En ook als je het gevoel hebt dat je nu veel of bijzonder talent hebt, maar het op de een of andere manier lastig uit de verf komt. Dan kan er sprake zijn van ‘levensparadoxen’, combinaties van kerntalenten, die pas na diepgaand inzicht begrepen kunnen worden en kunnen worden ingezet. Ook een volledig loopbaantraject gaat het snelst van start met een klassieke kerntalentenanalyse.
Prijzen: vijf opties, oplopend in intensiteit, diepgang en maatwerk.

Enkele reacties van cliënten: “Griezelig juist” “Alsof je DNA van jezelf aan het lezen bent” “Ik wou dat ik dit 20 jaar eerder geweten had”

Weet je nog niet zeker of de kerntalentenanalyse de beste start voor jou is? Vraag dan een probleem-analyse aan, zeker als er veel verschillende factoren in jouw situatie spelen. Een kerntalentenanalyse wordt verder verdiept als er een probleem-analyse aan voorafgaat. Of mail je vraag en ik mail of bel je terug.

Tarieven kerntalentenanalyse (vanaf januari 2024)

Vijf opties, oplopend in toegevoegde waarde en intensiteit

NB: onderzoek altijd of je werkgever (deels) wil betalen. Zij hebben er budget voor en krijgen fiscale mogelijkheden, jij niet meer. Bovendien kunnen ze vaker meedenken en het is ook in hun belang dat het goed met jou gaat. Jij bepaalt altijd zelf welke informatie naar de werkgever gaat. Bijna iedereen herkent zich zo goed in het rapport dat ze het ook (met eigen markeringen en aanvullingen) met de werkgever willen bespreken.

Optie A Alleen voor particulieren met een laag of middeninkomen

Een compacte kerntalentenanalyse, afgestemd op (zeer) hoogbegaafden. Je scores worden dan persoonlijk gecheckt en de resultaten ter plekke toegelicht en geduid. Je krijgt het standaard-computerverslag mee. Circa 4 weken later volgt een toekomstgericht nagesprek om je mondeling te adviseren, je kan hierbij zelf aantekeningen maken. De kosten bedragen € 1452 (uitsluitend voor particulieren, inclusief BTW). Deze optie is ontwikkeld omdat de belastingaftrek is verdwenen. Maar de uitgebreide variant heeft echt de voorkeur als je er je verdere loopbaan op wil baseren.

– Telefonisch (of Skype) afstemming doelen en verwachtingen
– diepte-interview (ca 3 uur)

– standaard computerverslag

– visuele toelichting aan de hand van de kerntalentenkaarten
– toekomstgericht, strategisch gesprek (2 uur, 4 weken later).

Optie B Alleen voor particulieren met een laag of middeninkomen

Uitbreiding optie A met uitgebreid, persoonlijk geschreven rapport. Omvat alle ingrediënten van optie C. Kosten: € 2057 incl btw.

Optie C Alleen voor ZZP (dus niet voor directeuren) en particulieren met een hoog inkomen

Een klassieke, zeer uitgebreide kerntalentenanalyse voor ZZP, afgestemd op (zeer) hoogbegaafden, inclusief:
– Telefonische afstemming doelen en verwachtingen
– diepte-interview (ca 4 uur)
– visuele toelichting aan de hand van de kerntalentenkaarten

-Tool om vacatures en toekomstplannen te toetsen en te verbeteren.

-boek ‘Uitzonderlijk Talent’ of Beken(d) Talent (D. Krekels)
– persoonlijke, op maat geschreven, diepgaande rapportage van circa 30 pagina’s (in vlot lopend Nederlands).
– een toekomstgericht, strategisch gesprek (2 uur, 4 weken later) naar aanleiding van het rapport.
.
Ook schijnbare tegenstrijdigheden (levensparadoxen) kunnen benoemd worden; dit geeft bijzonder veel inzicht! Je leert zowel je burn-out- als je bore-out-risico kennen en je leert hoe je toekomstige functies kan toetsen aan je kerntalenten, inclusief verbeteropties. Ook de opzet van een eigen bedrijf kunnen we toetsen. Je krijgt eerst een concept-rapport; met jouw vragen en opmerkingen kan ik het nog verder verfijnen. Een bijlage met mogelijke ontwikkelingspaden als vervolg op de analyse wordt ingevoegd. Dit alles vormt samen een mini-loopbaantraject.Kosten: € 2150 excl btw voor zzp. We houden de administratie zo beperkt mogelijk. Het conceptrapport wordt verzonden nadat de factuur betaald is.

Optie D Voor werkgevers en mensen met een persoonlijk re-integratiebudget

Een klassieke, zeer uitgebreide kerntalentenanalyse (via werkgever), afgestemd op mogelijk (zeer) hoogbegaafden en andere vreemde vogels. Dit is inclusief:
– telefonische afstemming doelen en verwachtingen
– afstemming met werkgever over doelen (mail of telefoon)
– diepte-interview (ca 4 uur)
– visuele toelichting aan de hand van de kerntalentenkaarten

– persoonlijke, op maat geschreven, diepgaande rapportage van circa 30 pagina’s (in vlot lopend Nederlands).

-Tool om toekomstige functies te toetsen en te verbeteren.
– een toekomstgericht, strategisch gesprek (2 uur, 4 weken later) naar aanleiding van het rapport.
– managementversie van het rapport
– extra exemplaar ‘Uitzonderlijk Talent’ voor werkgever
– afstemming inkoopvoorwaarden (indien nodig), opstellen zakelijke factuur met kostenplaatscode (alleen in pdf)
– 30 dagen betalingstermijn factuur
– opstellen vervolgplan coaching of re-integratie (indien gewenst).
.
Ook schijnbare tegenstrijdigheden (levensparadoxen) kunnen benoemd worden; dit geeft bijzonder veel inzicht! Je leert zowel je burn-out- als je bore-out-risico kennen en je leert hoe je toekomstige functies kan toetsen aan je kerntalenten, inclusief verbeteropties. Ook het opzetten van een eigen bedrijf kunnen we toetsen. Je krijgt eerst een concept-rapport; met jouw vragen en opmerkingen kan ik het nog verder verfijnen. Een bijlage met mogelijke ontwikkelingspaden als vervolg op de analyse wordt ingevoegd. Dit alles vormt samen een mini-loopbaantraject en is ook zeer geschikt als basis voor bijvoorbeeld een re-integratietraject.

 • Kosten: € 2950 exclusief btw voor werknemers en voor oud-werknemers met een opleidings- of reintegratiebudget.
 • Kosten voor CEO/ directeur: € 3950, excl. btw. Extra aandacht voor de meest passende leiderschapsstijl en persoonlijke ‘gebruiksaanwijzing’. Alleen voor deze doelgroep zijn sessies op zaterdag, in de avond of op locatie mogelijk.
 • BETALINGSKORTING van € 250 is mogelijk indien u helpt de administratie beperkt te houden en stipt 8 dagen voor de analysedag betaald heeft op basis van een gewone pdf-factuur..

Aanvulling op optie D Voor werkgevers

 • Toelichting conclusies rapport en bespreken van passende vervolgstappen bij werkgever (1,5 tot 2 uur), inclusief kort voor- en nagesprek met cliënt. Dit extra gesprek kost € 650 exclusief btw, of € 550 exclusief btw in regio Vorden / Neede.

De genoemde bedragen zijn inclusief licentiekosten. Van het uitgebreide rapport krijg je eerst een concept-versie, dat je kan voorzien van vragen, opmerkingen of aanvullingen. Deze gebruik ik om het rapport verder te verbeteren of te verduidelijken. Zo ontstaat er een heel persoonlijk rapport van circa 30 pagina’s, dat speciaal voor jou en jouw situatie en vragen geschreven is in vlot leesbaar en toegankelijk Nederlands.