Hoogbegaafd en werk

Boeken

Uitzonderlijk Talent, gids voor hoogbegaafden, uitvinders en andere vreemde vogels
Frans Corten schreef het boek Uitzonderlijk Talent, gids voor hoogbegaafden, uitvinders en andere vreemde vogels. Het verscheen begin 2019. Een Engelse en Duits versie van het boek zijn in voorbereiding. Verder heeft hij meegewerkt aan de volgende boeken:

Boek “Hoogbegaafd, dat zie je zó”
In dit recente boek wordt het nieuwe Delphi-model door Maud (Kooijman) Van Thiel gepresenteerd. Verder bevat het een historische schets, een discussie over prestaties als voorwaarde voor HB en veel bijdragen van deelnemers. Frans Corten schreef een hoofdstuk over de emancipatie van hoogbegaafden, de rol van zichtbaarheid en die van de commercie. Hij vergelijkt dit met de emancipatie van homo’s en concludeert dat de hoogbegaafden 25 jaar achter lopen…

Boek ‘Natuur werkt’ met inspiratie en werkvormen
In oktober 2008 is van uitgeverij Zadoks het mooi verzorgde boek ‘Natuur werkt’ verschenen. Frans Corten heeft hieraan meegewerkt, evenals verschillende andere coaches en trainers. www.natuurwerkt.nu

Publicaties

Sinds Werk en Waarde bestaat zijn er een flink aantal artikelen verschenen over de eigen-aardigheden van hoogbegaafden op het werk. Het grootste deel daarvan is geschreven door of over Frans Corten, of is op zijn initiatief ontstaan. Deze artikelen zijn nu nog steeds actueel, er wordt veel naar verwezen! Hieronder een opsomming, met links naar de verschillende artikelen.

  • Van uilskuiken tot vreemde vogel, een interview met Frans Corten in het tijdschrift Talent van 6 november 2019. Lees ook  de column van Annemieke van Manen op de laatste pagina.
  • In het Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsartsen hebben Noks Nauta en Frans Corten in 2002 voor het eerst inzichten over hoogbegaafdheid op het werk bijeengebracht voor professionals. Verschillende mensen hebben ons laten weten dat zijzelf (of iemand anders) hun hoogbegaafdheid door dit artikel, en met name de specifieke kenmerken in tabel 1, hebben ontdekt. Het artikel is ook in het Engels, Duits en Pools verschenen.
  • Veel collega’s gebruiken tests voor een vlotte start. Maar wat doe je als je werkt met een hoogbegaafde doelgroep die ver buiten het gemiddelde valt? Hoe een loopbaanadviseur, na een lange reis, zijn goesting in België vond. Verschenen in LoopbaanVisie, augustus 2015.
  • De juiste mens op de juiste plek. Dat is de basis voor gezond werken, zowel voor cliënten als voor onszelf. Hoe krijg je dat voor elkaar? Met een KernTalentenanalyse kan je het burn-outgevaar en het bore-outgevaar concreet duiden. Verschenen in Vakblad Arbo 2015, nummer 9.