CV van Frans Corten

Frans G.P. Corten (1962)


Ontwikkelaar van bijzondere talenten
Stemt aandachtig af op de specifieke situatie, haalt authentiek gedrag naar voren, herkent wat mensen en organisaties beweegt. Brengt ze naar hun essentie en geeft ze vitaliteit door te werken met hun eigen, biografisch, materiaal.

2001-heden directeur Werk en Waarde

 • Coach, loopbaanadviseur, organisatieontwikkelaar.
 • KernTalentenanalist sinds 2012
 • KernTalententrainer sinds 2013
 • Erkend Quantum Sprong facilitator (sinds 2016)
 • Transformation Game Facilitator (Findhorn, sinds 2017)
 • Gespecialiseerd in mensen die zichzelf (en anderen) met hun hoge intelligentie of creativiteit soms in de weg zitten en die nog niet de juiste plek voor zichzelf gevonden hebben.
 • Lid Mensa Fonds club van 100
 • HSP-deskundige (Hooggevoelig heel gewoon)
 • Workshops over contact leggen met eigen voorkeuren en intuïtie: o.a;. Loopbaanavontuur (2004-heden) en Buiten de Binnenwereld (2011-heden).
 • Workshops en lezingen over begeleiden van hoogbegaafde medewerkers.
 • Diverse publicaties over hoogbegaafdheid op de werkvloer.
 • Advies over hoogintelligent talent
 • Emancipatie van hoogbegaafden
 • Initiatieven voor sociale innovatie
 • Actief lid van de eerste NOLOC-ledenraad (2010-2012)
 • Actief lid van eerste Adviesraad CoreTalents (2013-2015)
 • Actief lid van de eerste kwaliteitscommissie van CoreTalents (2017)

1995-2002 Personeel- en organisatieadviseur bij CE Delft
Een onafhankelijk, toonaangevend adviesbureau voor milieustrategie. Ontwikkelde samen met de directeur een HRM-beleid gebaseerd op motivatie en ontwikkeling van de medewerkers. Voerde dit door in nagenoeg alle aspecten van CE. Begeleidde persoonlijk verschillende medewerkers (meest academisch niveau en hoger) in hun loopbaanontwikkeling, zowel binnen als buiten CE. Begeleidde de jaarlijkse strategiedagen. Speelde een wezenlijke rol bij een directiewisseling (1999). Voerde een opmerkelijke wervingscampagne (2001).

1992-1999 Projectleider milieubeleidsadvies bij CE Delft
Begon met milieukundige adviezen en projectleiding. Concentreerde zich geleidelijk op workshops, idee-ontwikkeling en inspiratie: o.a. ‘Ontwikkeling MeerWaarde Beleggingsfonds’ (Triodos Bank), ‘Zingeving en milieubeleid’ (Ministerie VROM), ‘Great Transport Tour of The Netherlands’ (Zuid-Afrikaans parlement).

1990-1992 Directieassistent Mostert + de Winter groep
Onderzoek, strategie- en ideevorming in een productieomgeving.

1988-1992 Wetenschappelijk adviseur Mostert + de Winter Geluidwerend groen BV
Verbeterde geluidschermen van levende planten, o.a. met kwaliteitszorg. Leidde natuurontwikkelingsprojecten voor gemeente Münster (D).

1985-1988 KU Nijmegen (nu Radboud Universiteit): studentassistent filosofie
Cursussen en workshops filosofisch denken voor eerstejaars.

Opleiding

 • Biologie Radboud Universiteit Nijmegen. Hoofdvak toegepaste ecologie (Diploma 1988)
 • Filosofie Radboud Universiteit Nijmegen. Hoofdvak wetenschapsfilosofie. Bijvak didactiek (Alle vakken met tentamen afgerond 1990; eindscriptie niet afgemaakt)
 • Psychosynthese HBO-opleiding (2005 – 2011; propedeuse 2008, laatste twee jaar als toehoorder gevolgd))
 • Kerntalentenanalist, Core Talents (B) 2012
 • KernTalentenopleider, Core Talents (B) 2013

Gevolgde cursussen en trainingen

Lidmaatschappen en interesses

 • Lid van meditatie- en ontwikkelingsgroep Persoonlijk Leiderschap (Hart Sutra Club) sinds 2002, tevens medefocaliser sinds 2015
 • Lid Mensa (netwerk van hoogbegaafden),
 • Lid Blokfluitkwartet De Kunstgreep sinds 1979 (hedendaagse kamermuziek).
 • Register Consultant CMI (keurmerk voor loopbaanadviseurs, www.cminl.nl).
 • Lid van NOLOC (Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacementconsulenten)
 • Actief lid NVO2-regio Oost
 • Steward Findhorn Foundation Scotland
 • Bestuurslid TamTam Objectentheater
 • Lange-afstandswandelingen (inclusief moeilijke OV-verbindingen)
 • Oude topografische kaarten en atlassen
 • Bestuurslid vereniging Buitenplaats Dennehoek
 • 1994 – 2014 actief lid van vrijmetselaarsloge (ontwikkelingsschool vanuit de Westerse traditie), tevens projectleider verbouwing gebouw (2006).