menu  
  zoeken  
  contact    


Publicaties

Boek Uitzonderlijk Talent

Gids voor hoogbegaafden, uitvinders en andere vreemde vogels.

Zie voor mijn boek de aparte website www.uitzonderlijktalent.nlBasisartikelen over hoogbegaafdheid en werk van Frans Corten en anderen:

Sinds Werk en Waarde bestaat zijn er een flink aantal artikelen verschenen over de eigen-aardigheden van hoogbegaafden op het werk. Het grootste deel daarvan is geschreven door of over Frans Corten, of is op zijn initiatief ontstaan. Deze artikelen zijn anno 2013 nog steeds actueel, er wordt veel naar verwezen! Hieronder een opsomming, met links naar de verschillende artikelen.

  • Frans heeft zijn basisinzichten over het begeleiden van innovatieve denkers opgedaan als P&O-er bij CE Delft (zie c.v.). Hij heeft deze allereerst getoetst onder de lezers van het blad van de vereniging voor hoogbegaafden Mensa. Hij verwachtte nogal wat terechtwijzingen  en correcties van dit kritische publiek, maar kreeg tot zijn verrassing tientallen emotionele mails - veel lezers waren ontroerd van de herkenning die zij erin vonden.

Een hoogbegaafde loopbaan.

Later heeft hij in hetzelfde blad een stappenplan gepubliceerd, dat nog steeds actueel is:

In vier praktische stappen naar leuk en zinvol werk

  • In het Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsartsen hebben Noks Nauta en Frans Corten in 2002 voor het eerst inzichten over hoogbegaafdheid op het werk bijeengebracht voor professionals. Verschillende mensen hebben ons laten weten dat zijzelf (of iemand anders) hun hoogbegaafdheid door dit artikel, en met name de specifieke kenmerken in tabel 1, hebben ontdekt.

Hoogbegaafden aan het werk

ENGLISH TRANSLATION: Gifted Adults at Work

  • In een groot en goed geschreven artikel in NRC Handelsblad in 2002 is het thema hoogbegaafdheid op het werk voor het eerst op de agenda gezet voor een breed publiek:

Hoogbegaafdheid werkt niet altijd goed

  • Frans Corten heeft de belangrijkste aandachtspunten voor collega-coaches voor een traject met hoogbegaafden geformuleerd in het vakblad Loopbaan in 2003:

Werk voor hoogbegaafden

ENGLISH TRANSLATION:
Highly intelligent and gifted employees - key to innovation?

  • In 2007 is bij Eiffel in samenwerking met www.socialeinnovatie.nu het boek "sociale innovatie - visies, voorbeelden en feiten" verschenen. Het bevat een interview met Frans Corten en het bovengenoemde artikel "Hoogbegaafden, sleutel tot innovatie". Dit boek is hier te bestellen. De visie van Frans Corten blijkt uitstekend te passen onder de vrij nieuwe term 'sociale innovatie'.
  • Op dinsdag 15 december 2009 is een groot artikel van Sal Stam (Miskenning van hoogbegaafden verspilling talent + In veel organisaties is intelligentie taboe) verschenen in 14 regionale dagbladen, van Zeeland via IJmuiden, Deventer en Enschede tot Zuid-Limburg. Hierin wordt aangegeven dat intelligentie in veel organisaties een taboe is, alle intenties over innovatie ten spijt. Frans Corten wordt hierin uitgebreid geciteerd. Het artikel wordt u op verzoek toegestuurd.
  • In het Financieele Dagblad van 17 oktober 2008 stond een uitgebreid artikel op basis van een interview met Frans Corten.
  • Aanpassen is geen optie, artikel uit Loopbaanvisie 2013
 


Boeken

Frans Corten is bezig met het schrijven van een boek over Uitzonderlijk Talent. Uitgave is gepland begin 2019. Verder heeft hij meegewerkt aan de volgende boeken:

Boek "Hoogbegaafd, dat zie je zó"

In dit recente boek wordt het nieuwe Delphi-model door Maud (Kooijman) Van Thiel gepresenteerd. Verder bevat het een historische schets, een discussie over prestaties als voorwaarde voor HB en veel bijdragen van deelnemers. Frans Corten schreef een hoofdstuk over de emancipatie van hoogbegaafden, de rol van zichtbaarheid en die van de commercie. Hij vergelijkt dit met de emancipatie van homo's en concludeert dat de hoogbegaafden 25 jaar achter lopen...

Ook te bestellen via eindredacteur Maud Van Thiel van OYA Psychotherapie.

Boek 'Natuur werkt' met inspiratie en werkvormen

In oktober 2008 is van uitgeverij Zadoks het mooi verzorgde boek 'Natuur werkt' verschenen. Frans Corten heeft hieraan meegewerkt, evenals verschillende andere coaches en trainers. www.natuurwerkt.nu

boek over sociale innovatie

Via www.socialeinnovatie.nu verscheen het boek Sociale Innovatie: visies, voorbeelden en feiten. Hierin is een uitgebreid interview met Frans Corten opgenomen en het artikel uit 'Leren in organisaties'. Het is waarschijnlijk de eerste maal dat de koppeling tussen innovatie en hoogbegaafdheid in Nederland wordt gelegd.nieuwe links naar artikelen
  • In het tijdschrift Talent is al weer een tijd geleden een interview verschenen met Frans Corten en Noks Nauta:

Interview met Frans Corten en Noks Nauta in Talent

 Links

Uitzonderlijk Talent. Gids voor hoogbegaafden, uitvinders en andere vreemde vogels.