menu  
  zoeken  
  contact    


Profiel van Werk en Waarde

Hoogintelligent talent

Werk en Waarde draagt al sinds 2001 bij aan de bloei van hoogintelligent en uitzonderlijk talent. Hoogintelligent talent kan meer bijdragen aan de samenleving dan nu het geval is. Daar worden hoogbegaafden zelf gelukkiger van, en daardoor ook hun naaste omgeving. Bovendien profiteert de samenleving dan van nieuwe oplossingen en innovaties. Werk en Waarde bevordert dit op verschillende manieren:

 • door individuele coaching en identiteitsversterking,
 • door het begeleiden van teams,
 • door advies bij personeelsbeleid,
 • door lezingen, workshops, symposia en congressen,
 • door kennisoverdracht via verschillende media,
 • door het uitvoeren van KernTalentenanalyses,
 • door het geven van de KernTalentenopleiding,
 • en door bemiddeling en advies in individuele werksituaties (in combinatie met coaching).

 Het begin van Werk en Waarde

Frans Corten: Ik heb Werk en Waarde opgericht in 2001. In mijn functie als P&O-adviseur bij CE-Delft werd mijn speciale talent zichtbaar: het begeleiden van hoogbegaafden en andere vreemde vogels in hun leven en werk. Dat talent vormt de basis van Werk en Waarde. Een vriend van mij bood spontaan aan het logo te ontwerpen. Tijdens een wandeling vond ik het motto "niet wetend, maar luisterend gaande de weg" onder een vergeten standbeeld.

Twee acties hebben Werk en Waarde in 2002 in een stroomversnelling gebracht: een artikel in het blad voor hoogbegaafden (Mensa Berichten) en een mailtje aan NRC Handelsblad, wat uiteindelijk leidde tot een groot artikel over hoogbegaafd op het werk. Beide zijn terug te vinden onder Publicaties. Deze artikelen leverden vele honderden e-mails op. Veel schrijvers waren geroerd door een gevoel van herkenning en erkenning voor hun situatie en "manier van zijn".


Kennelijk weet ik juist voor niet-gemiddelde mensen een goede toon te treffen. Hoe heeft mijn achtergrond daaraan bijgedragen? Van oorsprong ben ik bioloog en filosoof. Basishoudingen van de bioloog zijn het zonder vooringenomenheid waarnemen wat er feitelijk gebeurt, en het volledig aanvaarden van wat er is. In de filosofie is elke denkwijze mogelijk, zolang deze consistent is. Vanuit deze houdingen kijk ik naar wat mensen doen en zeggen, en naar hun relatie tot hun werkomgeving en de maatschappij. Dit geeft een geheel eigen aanpak, die juist voor cliënten die ver buiten het gemiddelde patroon vallen, werkzaam blijkt. Ik werk samen met diverse vakcollega's.

Mijn intuïtief ontwikkelde wijze om mensen te begeleiden heb ik later herkend in de biografiekunde en de psychosynthese. Het begeleiden bij zingeving is een belangrijk onderdeel van mijn werk, en ook van mijn vorming en scholing. Coaching tijdens een wandeling past hier uitstekend bij. Mijn unieke aanpak is door middel van certificering door vakcollega's van het CMI sinds 2004 erkend.

Uit het verslag van de toetsingscommissie van het CMI bij de recertificering eind 2006: De ontwikkelingsactiviteiten van Frans Corten zijn overweldigend. Breed, diepgang, specialistisch, een tien met een griffel! Een wijs, intuïtief, overtuigende professionele collega, meesterwaardig. Frans voldoet aan de gestelde criteria als registerconsultant -C.

Bekijk het c.v. van Frans Corten

Lees de visie van Frans Corten op personeelsbeleidHet netwerk van Werk en Waarde

Frans Corten werkt samen met de volgende adviseurs en instellingen:

 • Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen.
 • Verschilende KernTalentenanalisten in Nederland en België.
 • Verschillende wandelcoaches en biografische coaches. Af en toe wisselen we methoden en ervaringen uit en werken we aan onze eigen ontwikkeling. Het Loopbaanavontuur© is met Edith Trieblinig ontwikkeld. De cursus Buiten de Binnenwereld is ontwikkeld met Louise van Swaaij.
 • Verschillende coaches/ therapeuten in de regio Deventer, met name met Louise van Swaaij is er regelmatig contact.
 • Coaches en onderzoekers die zich ook bezighouden met het begeleiden van hoogintelligente cliënten. O.a. met Noks Nauta (waarmee Frans verschillende artikelen heeft geschreven) en Kuipers en van Kempen is er regelmatig contact. Zie www.hoogbegaafd-en-werk.nl.
 • Deirdre Carter van Via Natura, Deventer.
 • Diverse coaches en loopbaanadviseurs van vakvereniging NOLOC. Voor de individuele reïntegratie via UWV en gemeenten wisselen wij regelmatig tips en ervaringen uit. Trajecten voor UWV kunnen in bijzondere gevallen via collega Rianne van de Ven worden uitgevoerd.
 • De heer drs. R. Visser van 3 Consult te Driebergen. Rinke Visser heeft verschillende biografische technieken ontwikkeld en is een belangrijke leraar geweest, evenals Erik van Praag.
 • De NVO2-leden van regio Oost, met name Sanny van Essen van Essenzie.
 • Verschillende adviseurs met aanvullende expertise op medisch, juridisch, psychologisch, organisatorisch, financieel gebied.


Frans Corten is verbonden aan de vakverenigingen CMI en NOLOC.

Ook de inmiddels meer dan 500 cliënten en opdrachtgevers van Werk en Waarde en het Loopbaanavontuur vormen een boeiend en eigenzinnig netwerk.Adresgegevens

Frans Corten

(Register Consultant CMI)
Werk en Waarde
T.G. Gibsonstraat 34
7411 RS  Deventer
informatie"apestaart"werkenwaarde.nl
0570 - 616868 (ma t/m vr tijdens kantooruren)

(Om spam-aanvallen te voorkomen is bovenstaand e-mailadres niet voor computers herkenbaar gemaakt; overtypen met @ is daardoor helaas nodig)Meer weten?
Lees de antwoorden op veelgestelde vragen onder FAQ en bekijk ook de bijzondere links.

Frans Corten