menu  
  zoeken  
  contact    


opdrachtgevers

Een grote variëteit
Werk en Waarde heeft weinig vaste opdrachtgevers, want vreemde vogels komen in een organisatie niet geregeld voor. Het eerste contact wordt meestal gelegd door de cliënt zelf. Nu Werk en Waarde al meer dan 15 jaar bestaat, komt het wel steeds vaker voor dat een opdracht binnenkomt via een oud-cliënt die een medewerker doorverwijst. Door grote drukte is onderstaande lijst niet actueel, maar geeft wel een indruk van de breedheid van opdrachtgevers.


Werk en Waarde heeft opdrachten uitgevoerd voor o.a.:
 • Abbott
 • Arcadis
 • Atos
 • BAM-NBM infra
 • BAM Materieel
 • Belastingdienst
 • De Brouwerij
 • Buyways
 • CE Delft
 • COA
 • College voor Zorgverzekeringen
 • De Meent groep
 • Deventer Ziekenhuis
 • DLV
 • DPD
 • DSM
 • EIB
 • Ericsson Telecommunicatie BV
 • FCI
 • Fortis Bank
 • Gemeente Assen
 • Gemeente Bergen
 • Gemeente Cuijk
 • Gemeente Deventer
 • Gemeente Gennep
 • Gemeente Gouda
 • Gemeente 's Hertogenbosch
 • Gemeente Hilversum
 • Gemeente Raalte
 • Gemeente Tiel
 • GGZ
 • Grontmij
 • Hogeschool Avans
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Maastricht
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Humanitas
 • Infotec
 • IND
 • KEMA
 • KRO
 • Logica CMG
 • Medisch Spectrum Twente
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van LNV
 • Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
 • Ministerie van VROM
 • Neth. Space Office
 • NMI
 • Nuon Energy
 • OHRA
 • Philips
 • Politie Nederland
 • Pro Rail
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Overijssel
 • Raad voor Cultuur
 • RIBW Arnhem -Veluwe
 • Q-Delft
 • Rechtbank, o.a. Zwolle - Lelystad
 • Saxion Hogeschool
 • Spaarbeleg
 • Stichting Michaelshoeve Overkempe
 • Stichting Wel.kom
 • Trivire
 • TU Delft
 • Unilever
 • UWV Apeldoorn, Deventer, Zwolle, Zutphen e.a.
 • Verschillende middelbare en lagere scholen, architectenbureaus, ingenieursbureaus, IT-bureaus en andere kleinere dienstverlenende bedrijven*
 • Verschillende directeuren
 • Zorgcombinatie Noorderboog

* Vanwege de privacy worden die niet met name genoemd


Links