menu  
  zoeken  
  contact    


cliënten

Wat voor cliënten heeft Werk en Waarde?

Werk en Waarde heeft een grote variëteit aan cliënten. Van geschoold op LBO-niveau tot universitair en meer. Van ambachtelijke baan tot directeur. Wat hen kenmerkt, is hun veeleisendheid en eigenzinnigheid. En hun intelligentie en creativiteit (al vinden ze dat zelf vaak niets bijzonders). Ze zijn niet snel tevreden, niet over henzelf, en niet over hun coach.

Velen hebben het gevoel niet helemaal in deze wereld met haar structuren te passen. Niet helemaal gezien en begrepen te worden. Niet te weten wat hun richting is en waar hun leven om gaat. Niet in het gemiddelde te passen.

Werk en Waarde heeft veel hoogbegaafden als cliënt. Speciaal voor deze doelgroep is er nog weinig aanbod. Over de specifieke expertise van Werk en Waarde kan je lezen in de verschillende artikelen.

Bij Werk en Waarde kan je maatwerk verwachten. Het gaat over jouw situatie en jouw verhaal, en de onderliggende verlangens en diepere levensthema's. En hoe je van daaruit je leven verder vorm en richting kan geven. In ruil daarvoor vraag ik (behalve mijn honorarium) moed. Moed om je situatie onder ogen te zien zoals die is. Moed om afstand te durven nemen van gestolde opvattingen of typeringen.

Veel van die opvattingen zijn zo vanzelfsprekend dat je ze haast niet ziet. En dat geldt ook vaak voor je sterkste kanten en de dingen die je als vanzelf en met plezier doet.

In de praktijk blijken veel elders beproefde begeleidingsmethoden voor mijn cliënten te beperkend te zijn en weinig toegevoegde waarde te hebben. Voor mijn eigen manier van werken, haak ik bij minder geijkte methoden aan. In 2005 ontdekte ik, dat mijn natuurlijke manier van begeleiden veel overeenkomsten heeft met die van Psychosynthese. Elementen daarvan heb ik de afgelopen tijd geleidelijk bewuster in het coachingsproces betrokken (parallel aan mijn opleiding bij het Instituut voor Psychosynthese, waarvan ik in 2011 alle onderdelen heb afgerond, op mijn eigen wijze, zonder  diploma). daarnaast maak ik veel gebruik van intuïtieve technieken en methoden uit de biografie-kunde. Een fantastische ontdekking in 2011 was de Vlaamse KernTalentenanalyse, de enige analysemethode die hoogbegaafdheid aankan. Ik gebruik deze nu als basis voor mijn werk en heb de rest van mijn aanbod opnieuw gerangschikt.
Links
Privacyverklaring AVG