menu  
  zoeken  
  contact    


Biografisch leren

werkwijze

Biografisch leren kan op allerlei manieren, maar begint met zo scherp mogelijk formuleren aan welke ontwikkelingsvraag je wil werken.

Dan ga je aan de hand van gerichte opdrachten onderzoeken welke

  • voorwerpen
  • personen
  • gebeurtenissen

grote indruk op je hebben gemaakt. Hoe hebben deze je gevormd? Welke onderwerpen zie je steeds weer in je leven terugkeren (levensthema's) en hoe ga je daar mee om? Verhalen en beelden, en de bijbehorende beleving staan centraal in biografisch leren. Feiten en opsommingen zijn minder belangrijk.


Zo komen op een heel vanzelfsprekende manier nieuwe inzichten naar voren, waarmee je richting kunt geven aan je leven en je loopbaan. Tegelijkertijd geeft deze aanpak ook energie om daar praktisch iets mee te gaan doen. Veel cliënten gaan vanzelf nieuwe activiteiten ondernemen, vanuit de nieuw opgedane ideeën.

Een beproefde methode is een kort, intensief loopbaantraject vanuit biografisch perspectief. Het is een serie van zes gesprekken of wandelingen, waarvan de middelste vier gestructureerd zijn volgens het vierveldengesprek.de vier velden

De vier velden, die achtereenvolgens in het vierveldengesprek aan de orde komen, grijpen terug naar een indeling van Rudolf Steiner. Rationeel gezien lijkt hij niet zo logisch, maar hij werkt heel goed om tot de essentie te komen. Hij staat dicht bij de 'taal van de ziel.

HET FYSIEKE VELD: welke voorwerpen, ruimten en plaatsen zijn of waren van belang in je leven, en hoe ga je ermee om?

HET ENERGIE- EN TIJDVELD: je ontwikkeling, gewoonten, vitaliteit, gezondheid, stemmingen. Alle aspecten die met tijd en energie te maken hebben en je leven mede bepalen.

HET RELATIONELE VELD : alles en iedereen waarmee je je verbonden voelt. Hoe ga je met relaties om? Welke positie kies je bij voorkeur?

HET STURINGSVELD: heb je een algemeen principe of motto dat belangrijk voor je is? Vanuit welke waarden opereer je in je leven?

Het gesprek over het sturingsveld bereid je voor met een creatieve opdracht. De werking van zo'n opdracht voor de persoonlijke ontwikkeling is verrassend (en daarvoor hoef je echt geen tekentalent te zijn…)


Links