menu  
  zoeken  
  contact    


KernTalenten in Nederland

Hoe werken KernTalenten?

Op basis van een systematische inventarisatie van de voorkeuren van het 'onbevangen kind' in de cliënt, worden de scores op 23 verschillende KernTalenten bepaald. KernTalenten zijn steeds een combinatie van de aard, het ontwikkelingsvermogen en de ‘goesting’ van de cliënt.

Het uiteindelijke resultaat is drieledig:

- Wat dient een functie te bevatten om gemotiveerd te blijven? 

- Welke aspecten moet ik vermijden om burn-out te voorkomen? 

- Welke schijnbare tegenstrijdigheden in mijn karakter hebben een gebruiksaanwijzing nodig voor anderen? 

Met de KernTalenten kunnen we de menselijkheid, de zachte kant van ons vak meetbaar maken en daarmee toegankelijk maken voor HR en management. Degenen die mij kennen, weten dat ik zoiets niet snel zeg.

 

Wat voegen de KernTalenten toe aan de methoden die er al zijn?

De KernTalentenanalyse is volledig uit de interviewpraktijk ontwikkeld (>10.000 diepte-interviews!) en is daarom merkbaar nauwkeuriger dan andere methoden. Er worden veel meer verschillende factoren onderscheiden dan gebruikelijk. Er wordt niet voortgebouwd op de -steeds herhaalde maar nooit bewezen- persoonlijkheidstypen van Jung. Daardoor verkrijgen ook ‘minder gemiddelde’ cliënten een resultaat, waar zij zich goed in herkennen en waar ze direct iets mee kunnen. Niet alleen voor nu, maar voor de rest van hun leven, zowel in werk als privé. En juist cliënten die niet in het ideaalplaatje passen, zullen eerder bij ons voor advies komen. Met het KernTalentenverslag kan een cliënt zelfstandig bepalen welke functies wel en niet passend zijn.

 

Welke voordelen heeft de analyse in de praktijk?

Je zal merken dat het invullen van de lijsten bij vrijwel alle cliënten leuke herinneringen en plezier oproept. Wij vragen namelijk uitsluitend naar wat iemand als jong, onbevangen kind, voor de puberteit, graag deed.

 

Wat zijn de nadelen van de KernTalenten?

De inventarisatie kent slechts één nadeel: zij is haast even complex en divers als het leven zelf, en dient daarom deskundig toegepast en geïnterpreteerd te worden. Het is redelijk veel werk en het vraagt intensieve aandacht. De resultaten zijn er dan ook naar, deze springen met kop en schouders boven andere methoden uit. Vandaar ook dat je een grondige cursus aangereikt krijgt en ook een bijpassende vergoeding voor een analyse kunt vragen.

 

Er zijn enkele specifieke aspecten die geen onderdeel van de methode uitmaken, omdat deze niet een-op-een met de kindertijd samenhangen; je kunt deze zelf aan het advies toevoegen als dat voor de casus van belang is (denk b.v. aan talen- en computerkennis). De KernTalenten hebben voor leidinggevenden en P&O-ers soms enige introductie nodig, omdat het voor Nederland nieuw is en het taalgebruik uit een andere cultuur komt. Als je enkele aansprekende voorbeelden aanreikt, zijn ze snel overtuigd. Bij cliënten levert het taalgebruik geen problemen op.


Links

Hoofdpagina KernTalentenopleiding

KernTalentenanalyse

Prijzen en varianten